Bilim

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynakları diye bir şey söz konusu değildir ancak bazı enerji kaynaklarının oluşması işleminin çok uzun süreler alması sebebi ile yenilenemez enerji kaynakları olarak kabul edilir. Yenilenemez enerji olarak kömür, petrol, doğalgaz ve bor olarak görünür.

Yenilenemez enerji kaynakları kullanımı aşırı olduğundan dolayı savaşların asıl sebebi olarak görülür. Doğal gaz ve petrolü ele alırsak yakın geçmiş zamanda savaşların nedeni de ortaya çıkar. Doğal gaz ve ve petrol gibi fosil enerji kaynaklarının azlığı ve dünya rezervinin 50 yıl içinde tükeneceği öngörüsü buna sebeptir. Çünkü bunların tüketimi gün geçtikçe artmakta ancak rezerv gün geçtikçe daha hızlı erimektedir. Bunların alternatifi yani yenilenebilir enerji mutlaka bulunmalı ve tamamen bunlara yönelmeli.

Yenilenemez enerji kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları tükenmekte olduğu dışında en büyük sorun çevre kirliliğine sebep olmaları. Çevre kirliliği sebebi ile dünyamız büyük hızla tükeniyor. Bu gidişle yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeden dünyamız tükenecek. Sera gazı olarak adlandırılan salınım küresel ısınmaya sebep oluyor ve tehlikeli bir hal alıyor.

Çevre sağlık örgütleri yenilenemez enerji kaynakları ile olan savaşı devam ederken küresel anlamda doğal enerji kaynaklarına geçiş hızlanması gerekirken ne yazık ki hala yavaş ilerliyor. Petrol gibi yenilenemez enerji kaynakları hala kullanımda. Oysa ki şuanda elektrikli ve hidrojenle çalışan araçların üretimi varken durumun bu kadar içler acısı olması ve ar-ge yatırımlarının yeterli seviyeye gelmemesi ilerleyen yıllarda daha büyük felaketleri şimdiden müjdeliyor.

Yenilenemez enerji kaynaklarını incelediğimizde alternatif üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Yenilenemez enerji kaynaklarına bir göz atalım.

Doğalgaz: Doğalgaz dünya çapında %75 gibi bir kullanım alanı sadece ısı kaynağı olma gibi bir işleve sahip. Ülkemizin oldukça fazla yeraltı kaynakları olmasına karşı doğalgazı komşu ülkelerden almaya devam ediyoruz. Doğalgaz kullanımı dünya enerji tüketiminde %22’lik payı kapsadığını düşünürsek bu oranda bir güç hiçte hafife alınacak bir değer değil.

Kömür: Kömür; maden ocaklarından çıkarılan ve ülkemizde de oldukça yaygın olan ısınma ihtiyacımızı karşılayan fosil yakıtlardan biridir. Katılaşmış hayvan fosillerinde elde edilen bu yakıt, kolay yanabilmesi ile ağaçlar kadar değerlidir. Taş kömürü Zonguldak, Ereğli gibi illerimizden çıkarılmaktadır. Bu illerden çıkarılan kömürler, taş kömürü dememiz belki de daha doğru çok kaliteli ve yüksek kaloriye sahiptir ayrıca pahalıdır. Bundan dolayı demir çelik sanayilerinde yaygın olarak kullanılır.

Petrol: Uğruna savaşların çıktığı değerli yenilenemez enerji kaynakları arasında belki de en önemlisi. Ülkemizde pek fazla bulunmayan petrol yatağı nedeniyle dışarıdan satın aldığımız başka bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde sınırlı sayıda bulunan petrol yatakları Adıyaman ve Mardin çevresinde yer almaktadır.

Bor: Dünya rezervinin %70’lik kısmının ülkemizde bulunan çok değerli yenilenemez enerji kaynağı. Ülkemizde ege bölgesinde çıkarılmaktadır. %30’luk kanal bor rezervi ise Amerika’dan çıkarılmaktadır. Böylesine büyük bir rezervin ne yazık ki bazı nedenlerden dolayı işlenememesi ya da tam olarak kullanılamaması ülkemiz açısından büyük bir kayıp olarak nitelendirilir. Türkiye’de bor madenlerinin bulunduğu yerler Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’dır.

Yenilenemez enerji kaynakları

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Avantajları

Maddi anlamda gider gelir hesabı yapıldığında ekonomiktir. Ucuz maliyet yüksek kazanç.
Taşınma ve depolama kolaydır.
Üretimi stabil olarak gider.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Dezavantajları

Sınırlı kaynakları vardır ve yenilenemez olması dezavantaj sağlar
Fosil yakıtlar olarak yer alan enerji kaynakları yandıklarında ortaya çıkan sera gazı çevre kirliliğine sebep olur.
Doğaya salınan kükürt oksitler, azot oksitler ve karbon gazları yağmurlarla birleşmesiyle asit yağmurlarına sebep olur.

Bor hakkında detaylı bilgi için Bor Madeni Nedir ? Önemi ve Kullanım Alanları Nelerdir ? makalemize göz atabilirsiniz.

Leave a comment